More Stories

care

ณัฐกฤตา ศรีใหม่ ตัวแทนการพัฒนาการศึกษาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     — ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเปลี่ยนเด็กหญิงจากห […]
Education

รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ทักษิณ สานฝัน “ขจรศักดิ์ ณ นรินทร์” เป็นปลัดอำเภอรุ่นใหม่ไฟแรง

ขจรศักดิ์ ณ นรินทร์  ปลัดอำเภอหนุ่มไฟแรงแห่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จังหวัดระนอง เด็กหนุ่มผู้มุ่ […]
care

“ค้อน หิน ดิน ทราย” ประวัติศาสตร์บอกเล่าก่อนเป็น ม.ทักษิณ จาก “สดใส” สดใส ขันติวรพงศ์

— ความเป็นน้องพี่ที่แตกหน่อจากกอเดียวกันได้เชื่อมโยงชาว วค. (วิทยาลัยครูสงขลา) กับชาว วศ (วิทย […]
Education

ม.ทักษิณ รวมทีม ศึกษานักเรียนไทยสมองไหลย้ายถิ่นเรียนและทำงานต่อในมาเลเซีย

— ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยไทยต่างขับเคลื่อนและขยายตัวแข่งขันจัดการศึกษากันมากขึ้น ทั้ […]
Life

กลุ่ม “Write Style” ม.ทักษิณ สุมหัว อ่าน-เขียน เพิ่มบรรทัดชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

— ห้วงเวลาที่โลกหมุนเร็วขึ้น และข้อมูลกล่าวอ้างคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย 7 บรรทัดต่อปีอาจไม่น่าเช […]
ART

2 ศิลปิน ม.ทักษิณ โบยบินแสดงงานเทศกาลศิลปะระดับโลก Thailand Biennale KRABI 2018 สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์

อาจารย์พัทรา  ผดุงสุนทรารักษ์ และอาจารย์นันทวุฒิ สิทธิวัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับ […]
RESEARCH

เพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติทำแผ่นปูพื้นลดการบาดเจ็บผู้ป่วยกายภาพบำบัดและผู้สูงอายุ ผลงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ประดิษฐ์ : อาจารย์ ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ขอจดทะเบียนอนุสิทธิ […]
Sports

วัลวิภา ดารารัตน์ สายเลือดชมรมเปตอง ม.ทักษิณ นักทอยแก่นทีมชาติไทย

คุยกับ “วัลวิภา ดารารัตน์” สายเลือดชมรมเปตอง ม.ทักษิณ นักทอยแก่นทีมชาติไทย ห้วงเวลานี้วงการเปตองของไ […]
Award

ไอเดียเจ๋งระดับประเทศ “แผน PR : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 5 จังหวัดชายแดนใต้” ชนะเลิศ Young Justice Public Relations 2018

— ทีม ม.ทักษิณ สุดยอดนักประชาสัมพันธ์ยุติธรรม ไอเดียสร้างสรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสรรค์ […]
ART

นิสิต ม.ทักษิณ ตัวแทนประเทศไทย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “โยธวาทิต” ระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

— นายเสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตร นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้มีความสามารถด้านดน […]
Login/Sign up