More Stories

care

สังคมพหุวัฒนธรรม สร้าง “ชยุต ตะทวี” เป็นนักพัฒนาชุมชนชายแดนใต้ที่มีความสุข

“ชยุต ตะทวี” คนหนุ่มจากสงขลา ผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิภาคต่างๆ สำเร็ […]
RESEARCH

นักวิจัย ม.ทักษิณ คิด “ชุดทำสลบแมลงหวี่” ปลอดภัยลดเสี่ยงสุขภาพจากการทดลองด้านพันธุศาสตร์

นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ไอเดียเจ๋ง ประดิษฐ์คิดค้น “ชุดทำสลบแมลงหวี่” สำหรับเตรียมตัวอย่างการศึกษาท […]
Education

จักรินทร์  ปริมานนท์ ฝันเป็น “หมออนามัย” เส้นทางนั้น คือ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

WeTSU : ทำไมถึงเลือกมหาวิทยาลัยทักษิณละครับ จักรินทร์ : ผมอยากเป็น “หมออนามัย” ผมจึงตัดสินใจเลือกเรี […]
Award

กวาด 6 รางวัล จาก “งานวันนักประดิษฐ์ 2562” นิสิต คณาจารย์ ม.ทักษิณ โชว์ไอเดียเจ๋งระดับชาติ

— นิสิตและคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ  กวาดรางวัลผลงานวิจัย  รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลนักคิดสิ […]
care

“ครูไทยใจอาสา” กลุ่มนิสิต ม.ทักษิณ แก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาส อ่าน-เขียนไม่ได้

— ม.ทักษิณ สร้างครูเพื่อสังคม  เป็นความท้าทายที่ “กลุ่มครูไทยใจอาสา” ก่อกำเนิดขึ้นท่ามกลางภาวะ […]
Life

วีรวรรณ บินละหลี “ร่างเล็กหัวใจไม่เล็ก” ม.ทักษิณ สานฝันเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคม

ใครๆ ก็มีความมุ่งมั่น เธอก็เป็นอย่างนั้น วีรวรรณ  บินละหลี (เฟรม)  สาวแกร่งชั้นปีที่ 4 จากคณะนิติศาส […]
Education

มหาวิทยาลัยทักษิณ “ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” เรียนจบบรรจุเป็นข้าราชการครู

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาครูท้องถิ่นเป็นโครงการที่เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2559 โดยมีวั […]
Login/Sign up