Trending Now

News Stories

กลุ่ม “Write Style” ม.ทักษิณ สุมหัว อ่าน-เขียน เพิ่มบรรทัดชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

Life

More Stories

Award

ไอเดียเจ๋งระดับประเทศ “แผน PR : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 5 จังหวัดชายแดนใต้” ชนะเลิศ Young Justice Public Relations 2018

— ทีม ม.ทักษิณ สุดยอดนักประชาสัมพันธ์ยุติธรรม ไอเดียสร้างสรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสรรค์ […]
ART

นิสิต ม.ทักษิณ ตัวแทนประเทศไทย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “โยธวาทิต” ระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

— นายเสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตร นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้มีความสามารถด้านดน […]
Academic Service

ดำรงค์ ชีวะสาโร ผู้ปลุก “การแทงหยวก” ลุ่มทะเลสาบสงขลาให้ตื่นมามีบทบาทกับชุมชน

ตลอด 20 ที่ผ่าน ในวงการศิลปะไทยน้อยคนนักไม่รู้จัก “ดำรงค์  ชีวะสาโร” ผู้ฟื้นคืนศิลปะไทยโบราณของลุ่มท […]
care

ม.ทักษิณ พัฒนาพลังงานชีวภาพทดแทนไบโอดีเซลและปิโตรเลี่ยม

การพัฒนาชีวเคมี ด้วยผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อยกระดับชีวิตของผู้คนระดับชุมชนใ […]
News

ม.ทักษิณ เชื่อมั่นพลังวรรณกรรม จัดพิมพ์รวมกวีนิพนธ์ “POETS U เหมือนจะลืมใครไว้ข้างหน้า”

ภาษา อำนาจ กวี : 50 ปีรำฦกชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิมพ์หนังสือรวมกวีนิพนธ์ POETS U เหมือนจะลืมใครไว […]
ART

“มองมุมกลับ – กลับมุมมอง” ทีม ม.ทักษิณ คว้าสารคดียอดเยี่ยมสื่อสรรค์สร้างสังคมชายแดนใต้

“มองมุมกลับ – กลับมุมมอง” ทีม ม.ทักษิณ คว้าสารคดียอดเยี่ยมสื่อสรรค์สร้างสังคมชายแด […]
Award

ชนะเลิศ “อ่านฟังเสียง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยทักษิณส่งนิสิตร่วมการการประกวดอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ […]
News

ไพฑูรย์ ธัญญา ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เขียนบทกวีถึงมหาวิทยาลัยทักษิณ

#แด่… มหาวิทยาลัยทักษิณ  –จาก วศ มศว ถิ่นมอเก่า บ้านของเรายังน่ารัก มอ.ทักษิณ เขารูปช้าง […]
Login/Sign up