News Stories

More Stories

Life

วีรวรรณ บินละหลี “ร่างเล็กหัวใจไม่เล็ก” ม.ทักษิณ สานฝันเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคม

ใครๆ ก็มีความมุ่งมั่น เธอก็เป็นอย่างนั้น วีรวรรณ  บินละหลี (เฟรม)  สาวแกร่งชั้นปีที่ 4 จากคณะนิติศาส […]
Education

มหาวิทยาลัยทักษิณ “ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” เรียนจบบรรจุเป็นข้าราชการครู

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาครูท้องถิ่นเป็นโครงการที่เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2559 โดยมีวั […]
Education

“แพทย์แผนไทย” ทางออกผู้ป่วยที่ไม่อยากรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

             การแพทย์แผนไทยเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เป็นการแพทย์ที่อาศัยความรู้และภูมิปัญญา […]
care

ณัฐกฤตา ศรีใหม่ ตัวแทนการพัฒนาการศึกษาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     — ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเปลี่ยนเด็กหญิงจากห […]
Education

รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ทักษิณ สานฝัน “ขจรศักดิ์ ณ นรินทร์” เป็นปลัดอำเภอรุ่นใหม่ไฟแรง

ขจรศักดิ์ ณ นรินทร์  ปลัดอำเภอหนุ่มไฟแรงแห่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จังหวัดระนอง เด็กหนุ่มผู้มุ่ […]
care

“ค้อน หิน ดิน ทราย” ประวัติศาสตร์บอกเล่าก่อนเป็น ม.ทักษิณ จาก “สดใส” สดใส ขันติวรพงศ์

— ความเป็นน้องพี่ที่แตกหน่อจากกอเดียวกันได้เชื่อมโยงชาว วค. (วิทยาลัยครูสงขลา) กับชาว วศ (วิทย […]
Education

ม.ทักษิณ รวมทีม ศึกษานักเรียนไทยสมองไหลย้ายถิ่นเรียนและทำงานต่อในมาเลเซีย

— ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยไทยต่างขับเคลื่อนและขยายตัวแข่งขันจัดการศึกษากันมากขึ้น ทั้ […]
Life

กลุ่ม “Write Style” ม.ทักษิณ สุมหัว อ่าน-เขียน เพิ่มบรรทัดชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

— ห้วงเวลาที่โลกหมุนเร็วขึ้น และข้อมูลกล่าวอ้างคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย 7 บรรทัดต่อปีอาจไม่น่าเช […]
Login/Sign up