Life

เปิดพื้นที่ความหลากหลายทางเพศใน ม.ทักษิณ

0

>> เมื่อเส้นแบ่งเรื่องเพศบางลง ความเท่าเทียมทางเพศ และการเปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลายทางเพศก็ปรากฎชัดขึ้น การต่อสู้อัตลักษณ์นี้มีนัยยะทางสังคมมายาวนาน  แน่นอนว่ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะทางปัญญาจึงถูกนำเข้ามาเป็นกลไกหนึ่งของการต่อรองเสมอ ทั้งในฐานะของพลเมือง ผู้ส่งต่อ ถ่ายทอด และหรือผู้ปลูกฝังอนาคตของชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณเห็นความสำคัญของพื้นที่ความหลากหลายทางเพศนี้

“ภาพลักษณ์เพศที่สามหรือกะเทย มักถูกสังคมมองว่า จะต้องเป็นคนตลก เป็นตัวตลก เรียกเสียงฮาให้กับคนอื่น เรามองว่าเพศที่สามไม่ได้มีดีแค่นั้น การที่เราได้รับโอกาสมาทำงานตรงนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการพิสูจน์ว่า เพศที่สามไม่ได้มีหน้าที่แค่เรียกเสียงฮา แต่เราสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง แนวทางการทำงานหลังจากนี้เราจึงอยากเปิดพื้นที่ให้กับชาวมหาวิทยาลัยทักษิณทุกคน ทุกเพศ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ที่มีอยู่อย่างหลากหลายและแตกต่างกัน ให้มีจุดยืนและมีพื้นที่เป็นของตนเองอย่างเท่าเทียมกันค่ะ”

นายสฤษฎิ์พงษ์ นวลสะอาด  นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กล่าว

นายสฤษฎิ์พงษ์ นวลสะอาด “ปุ๊กลุก”
นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
>> หลังวางมือจากประธานสโมสรคณะศิลปกรรมศาสตร์ “ปุ๊กลุก” หรือ นายสฤษฎิ์พงษ์ นวลสะอาด นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และกลุ่มเพื่อนนิสิตนักกิจกรรมจำนวนหนึ่งก็รวมตัวกันตั้ง “พรรคเพื่อนนิสิต” เพื่อลงแข่งขันการเลือกตั้งเป็นตัวแทนนิสิตทำงานองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พวกเขาชูนโยบาย “ความเท่าเทียมกันทางเพศ เปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลายเพศได้เกิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัย” ตามแนวคิดของ LGBT (หรือ GLBT) กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นตัวอักษรตัวแรกของคำว่า Lesbian (เลสเบี้ยน) , Gay (เกย์) , Bisexual (ไบเซ็กชวล) , และ Transgender/Transsexual (คนข้ามเพศ) การเป็นกระบอกเสียงสะท้อนแง่มุมปัญหาต่างๆ ของนิสิต  รวมทั้งเรื่องสิทธิของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณในด้านต่างๆ ด้วย

> วิศัลย์ศยา กล้าคง วิชาเอกไทย (ซ้าย) >โยษิตา ธรรมจินโน วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ขวา)

>> การเป็นนักกิจกรรมทำให้ปุ๊กลุก มีเพื่อนจากหลากหลายคณะ รวมทั้งเพื่อนจากคณะกรรมการหอพักนิสิต และทีมจากสโมสรนิสิตเดิมที่เคยร่วมกันทำงาน  นำไปสู่การรวมตัวกันของนักกิจกรรมกลุ่มหนึ่งที่มีแนวความคิดเช่นเดียวกันมาร่วมกันทำงาน

>> เธอเล่ากับ WE TSU ด้วยแววตามุ่งมั่นว่า การรวมตัวกันในครั้งนั้นยังไม่มีการวางตัวว่าใครจะเป็นหัวหน้าทีม หรือนั่งทำหน้าที่เป็นนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทั้งเธอเองก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องลงสมัครในตำแหน่งนายกฯ อีกด้วย แต่ในท้ายที่สุด การลงมติของเพื่อนๆ ก็ขานรับเป็นเสียงเดียวกันว่า เธอคือผู้ที่เหมาะสมที่สุด ในฐานะที่เคยเป็นประธานสโมสรคณะศิลปกรรมศาสตร์มาก่อน

 

>> หลังจากกระบวนการทุกอย่างภายใน “พรรคเพื่อนนิสิต” ลงตัว ทีมงานก็เริ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นโยบายพรรคอย่างแข็งขัน ทั้งการเดินรณรงค์หาเสียงภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างกระแสให้กับพรรคทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง  ทุกนโยบายที่นำเสนอผ่านการรับฟังเสียงความต้องการของเพื่อนิสิตอย่างกว้างขวาง ซึ่งนโยบาย “ความเท่าเทียมกันทางเพศ เปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลายเพศได้เกิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัย”  ของพรรคก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว

รณรงค์แต่งการถูกระเบียบ

"จงเป็นตัวคุณ"

โพสต์โดย องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เมื่อ วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2019

>> ช่วงจังหวะดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ประกาศอย่างเป็นทางการให้นิสิตในมหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถแต่งกายตามเพศสภาพของตนเองได้อย่างเสรีและเท่าเทียม สิ่งเหล่านี้ยิ่งกลายเป็นการตอกย้ำความเข้มแข็งให้นโยบายของพรรค จนในที่สุด  “พรรคเพื่อนนิสิต”  และปุ๊กลุก นายสฤษฎิ์พงษ์ นวลสะอาด ได้รับฉันทามติจากเพื่อนนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ให้ก้าวสู่การทำงานองค์การนิสิตอย่างภาคภูมิเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์พื้นที่ใหม่ๆ ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 

>> ไกรวิชญ์ รัตนพันธ์ : เรื่อง

ทำไมถึงต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง

Previous article

“ครูโต” สุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์

Next article

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up