Academic Service

อายุยืนอย่างเป็นไอดอล ความภูมิใจในอดีตส่งผลต่อความสุขในปัจจุบัน

#อายุยืนอย่างเป็นไอดอล #ความภูมิใจในอดีตส่งผลต่อความสุขในปัจจุบัน คณาจารย์และนักวิชาการ สถาบันอายุยื […]
Academic Service
Academic Service

ดำรงค์ ชีวะสาโร ผู้ปลุก “การแทงหยวก” ลุ่มทะเลสาบสงขลาให้ตื่นมามีบทบาทกับชุมชน

ตลอด 20 ที่ผ่าน ในวงการศิลปะไทยน้อยคนนักไม่รู้จัก “ดำรงค์  ชีวะสาโร” ผู้ฟื้นคืนศิลปะไทยโบราณของลุ่มท […]
Login/Sign up