News

พัทลุงเตรียมรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก สู่การท่องเที่ยวชุมชน “มนต์เสน่ห์แห่งพัทลุง”

0

พัทลุงเตรียมรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก สู่การท่องเที่ยวชุมชน “มนต์เสน่ห์แห่งพัทลุง”

ในปี 2561 คณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติมีมติ ให้เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน (Amazing Thailand Tourism Year 2018)” ซึ่งเป็นการเน้นย้ำให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและสังคมและการต่างประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยนำรายได้ไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ เปิดเผยว่า จังหวัดพัทลุงมีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนภายใต้ต้นทุนชุมชนที่มีอยู่ในการจัดการเพื่อการเรียนรู้ชุมชน คือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ชุมชนมีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้เข้าชุมชน เพราะชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอย่างภาคภูมิใจ ใน “มนต์เสน่ห์แห่งพัทลุง”

จังหวัดพัทลุงมี 11 อำเภอ ได้แบ่งการท่องเที่ยว เป็น “เขา ป่า นา เล” โซนท่องเที่ยว “เขา ป่า” ส่วนใหญ่เป็น  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในอำเภอป่าบอน อำเภอตะโหมด อำเภอกงหรา อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอศรีบรรพต และอำเภอป่าพะยอม  จุดเด่นของโซนนี้คือการเที่ยวชมน้ำตก ภูเขา และล่องแก่ง เนื่องจากพัทลุงมีป่าอุดมสมบูรณ์ มีเทือกเขาบรรทัดที่เป็นป่าต้นน้ำ ที่สำคัญยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายาก คือ สมเสร็จ ซึ่งจะพบได้ที่ภูเขาล่อน ส่วนโซนการท่องเที่ยว “นา เล” เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ชาวจังหวัดพัทลุง เมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สมบูรณ์ และเป็นเมืองโนราห์ หนังตะลุง อยู่ในอำเภอควนขนุน อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว และอำเภอปากพะยูน จุดเด่นของโซนนี้ คือ สำนักตักศิลาวัดเขาอ้อ ซึ่งเป็นสำนักทางพุทธาคม และไสยศาสตร์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของภาคใต้ และเป็นสำนักที่รวบรวมเอาไสยเวทย์ และเวชศาสตร์ไว้มากที่สุด โดยเฉพาะวิชาการแพทย์แผนโบราณ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายในจังหวัดพัทลุง ที่รอให้ทุกคนมาเยือน

การจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวพัทลุงในครั้งนี้ จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาพัทลุง ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงเพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดพัทลุงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้เข้าจังหวัดพัทลุงทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยกำหนดจัดงาน “มหกรรมเปิดโลกการท่องเที่ยวเมืองพัทลุง และการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง” ขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2561 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ ในโซนภาคใต้ตอนล่าง สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย

— การจัดนิทรรศการท่องเที่ยวชุมชนพัทลุง ภายใต้แนวคิด “เขา ป่า นา เล” ของชุมชนการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ทั้ง 24 ชุมชน จาก 11  อำเภอ การจัดนิทรรศการภาพถ่าย “100 ภาพ ร้อยเรื่องเมืองพัทลุง” งานแสดงและเดินแฟชั่นโชว์ผ้าทอเมืองพัทลุง การจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าปลอดสารพิษจังหวัดพัทลุง กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนจาก 11 อำเภอ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ และวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง พลาดไม่ได้ กับการแสดงของศิลปินสายเลือดชาวพัทลุง “แก้ม เดอะสตาร์” น้องเก้า The voice และวงดนตรีชื่อดัง “วงพัทลุง” และการแสดงของศิลปินรับเชิญ “เก่ง ธัชชยะ จาก The Voice Thailand” —


จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน “มหกรรมเปิดโลกการท่องเที่ยวเมืองพัทลุง และการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง” ขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2561 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อรับโปรมั่นการท่องเที่ยว จาก 11 อำเภอภายในงานนี้เท่านั้น

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ด้วยการวัดค่าความจุไฟฟ้า ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

Previous article

รางวัลที่ 1 Museum Thailand Awards 2018 พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in News