News

ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณพร้อมเปิดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัท […]
Education
News

ม.ทักษิณ ผ่านการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใส” ด้วยคะแนน 87.28 ระดับ A

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกาศผลการประเมินค […]
News

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ […]
News

ม.ทักษิณ เชื่อมั่นพลังวรรณกรรม จัดพิมพ์รวมกวีนิพนธ์ “POETS U เหมือนจะลืมใครไว้ข้างหน้า”

ภาษา อำนาจ กวี : 50 ปีรำฦกชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิมพ์หนังสือรวมกวีนิพนธ์ POETS U เหมือนจะลืมใครไว […]

ไพฑูรย์ ธัญญา ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เขียนบทกวีถึงมหาวิทยาลัยทักษิณ

#แด่… มหาวิทยาลัยทักษิณ  –จาก วศ มศว ถิ่นมอเก่า บ้านของเรายังน่ารัก มอ.ทักษิณ เขารูปช้าง […]
News
News

พัทลุงเตรียมรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก สู่การท่องเที่ยวชุมชน “มนต์เสน่ห์แห่งพัทลุง”

พัทลุงเตรียมรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก สู่การท่องเที่ยวชุมชน “มนต์เสน่ห์แห่งพัทลุง” ในปี 2561 คณะกรรมกา […]
News

ม.ทักษิณ ออกแบบหลักสูตรคูปองครู : สร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากภาพ Street Art ถนนนครใน จังหวัดสงขลา

  ก้าวออกมาจากห้องเรียน..สู่..หลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากภาพ Street Art การให้ความสำคัญกั […]

Posts navigation

Login/Sign up