News

ม.ทักษิณ เชื่อมั่นพลังวรรณกรรม จัดพิมพ์รวมกวีนิพนธ์ “POETS U เหมือนจะลืมใครไว้ข้างหน้า”

ภาษา อำนาจ กวี : 50 ปีรำฦกชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิมพ์หนังสือรวมกวีนิพนธ์ POETS U เหมือนจะลืมใครไว […]
News
News

ไพฑูรย์ ธัญญา ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เขียนบทกวีถึงมหาวิทยาลัยทักษิณ

#แด่… มหาวิทยาลัยทักษิณ  –จาก วศ มศว ถิ่นมอเก่า บ้านของเรายังน่ารัก มอ.ทักษิณ เขารูปช้าง […]
News

พัทลุงเตรียมรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก สู่การท่องเที่ยวชุมชน “มนต์เสน่ห์แห่งพัทลุง”

พัทลุงเตรียมรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก สู่การท่องเที่ยวชุมชน “มนต์เสน่ห์แห่งพัทลุง” ในปี 2561 คณะกรรมกา […]
News

ม.ทักษิณ ออกแบบหลักสูตรคูปองครู : สร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากภาพ Street Art ถนนนครใน จังหวัดสงขลา

  ก้าวออกมาจากห้องเรียน..สู่..หลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากภาพ Street Art การให้ความสำคัญกั […]
care

ปราชญ์แห่งศาสตร์โนรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยา […]

Posts navigation

Login/Sign up