care

อายุยืนอย่างเป็นไอดอล ความภูมิใจในอดีตส่งผลต่อความสุขในปัจจุบัน

#อายุยืนอย่างเป็นไอดอล #ความภูมิใจในอดีตส่งผลต่อความสุขในปัจจุบัน คณาจารย์และนักวิชาการ สถาบันอายุยื […]
Academic Service
care

มหาวิทยาลัยทักษิณ ในสายตา “ป๋าเปรม” กับการเปิดโลกเชื่อมต่อความรู้ให้ผู้คน

ด้วยสายตาอันเฉียบแหลมและหัวใจสำนึกรักบ้านเกิด   “ป๋าเปรม” พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ทุ่มหัวใจให้กับกา […]
care

สังคมพหุวัฒนธรรม สร้าง “ชยุต ตะทวี” เป็นนักพัฒนาชุมชนชายแดนใต้ที่มีความสุข

“ชยุต ตะทวี” คนหนุ่มจากสงขลา ผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิภาคต่างๆ สำเร็ […]
care

“ครูไทยใจอาสา” กลุ่มนิสิต ม.ทักษิณ แก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาส อ่าน-เขียนไม่ได้

— ม.ทักษิณ สร้างครูเพื่อสังคม  เป็นความท้าทายที่ “กลุ่มครูไทยใจอาสา” ก่อกำเนิดขึ้นท่ามกลางภาวะ […]
care

ณัฐกฤตา ศรีใหม่ ตัวแทนการพัฒนาการศึกษาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     — ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเปลี่ยนเด็กหญิงจากห […]

Posts navigation

Login/Sign up