Life

กลุ่ม “Write Style” ม.ทักษิณ สุมหัว อ่าน-เขียน เพิ่มบรรทัดชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

— ห้วงเวลาที่โลกหมุนเร็วขึ้น และข้อมูลกล่าวอ้างคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย 7 บรรทัดต่อปีอาจไม่น่าเช […]
ART

2 ศิลปิน ม.ทักษิณ โบยบินแสดงงานเทศกาลศิลปะระดับโลก Thailand Biennale KRABI 2018 สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์

อาจารย์พัทรา  ผดุงสุนทรารักษ์ และอาจารย์นันทวุฒิ สิทธิวัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับ […]
RESEARCH

เพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติทำแผ่นปูพื้นลดการบาดเจ็บผู้ป่วยกายภาพบำบัดและผู้สูงอายุ ผลงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ประดิษฐ์ : อาจารย์ ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ขอจดทะเบียนอนุสิทธิ […]
Sports

วัลวิภา ดารารัตน์ สายเลือดชมรมเปตอง ม.ทักษิณ นักทอยแก่นทีมชาติไทย

คุยกับ “วัลวิภา ดารารัตน์” สายเลือดชมรมเปตอง ม.ทักษิณ นักทอยแก่นทีมชาติไทย ห้วงเวลานี้วงการเปตองของไ […]
Award

ไอเดียเจ๋งระดับประเทศ “แผน PR : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 5 จังหวัดชายแดนใต้” ชนะเลิศ Young Justice Public Relations 2018

— ทีม ม.ทักษิณ สุดยอดนักประชาสัมพันธ์ยุติธรรม ไอเดียสร้างสรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสรรค์ […]
ART

นิสิต ม.ทักษิณ ตัวแทนประเทศไทย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “โยธวาทิต” ระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

— นายเสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตร นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้มีความสามารถด้านดน […]
Academic Service

ดำรงค์ ชีวะสาโร ผู้ปลุก “การแทงหยวก” ลุ่มทะเลสาบสงขลาให้ตื่นมามีบทบาทกับชุมชน

ตลอด 20 ที่ผ่าน ในวงการศิลปะไทยน้อยคนนักไม่รู้จัก “ดำรงค์  ชีวะสาโร” ผู้ฟื้นคืนศิลปะไทยโบราณของลุ่มท […]
care

ม.ทักษิณ พัฒนาพลังงานชีวภาพทดแทนไบโอดีเซลและปิโตรเลี่ยม

การพัฒนาชีวเคมี ด้วยผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อยกระดับชีวิตของผู้คนระดับชุมชนใ […]
News

ม.ทักษิณ เชื่อมั่นพลังวรรณกรรม จัดพิมพ์รวมกวีนิพนธ์ “POETS U เหมือนจะลืมใครไว้ข้างหน้า”

ภาษา อำนาจ กวี : 50 ปีรำฦกชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิมพ์หนังสือรวมกวีนิพนธ์ POETS U เหมือนจะลืมใครไว […]

Posts navigation