รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ทักษิณ สานฝัน “ขจรศักดิ์ ณ นรินทร์” เป็นปลัดอำเภอรุ่นใหม่ไฟแรง

ขจรศักดิ์ ณ นรินทร์  ปลัดอำเภอหนุ่มไฟแรงแห่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จังหวัดระนอง เด็กหนุ่มผู้มุ่ […]
Education
Award

ไอเดียเจ๋งระดับประเทศ “แผน PR : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 5 จังหวัดชายแดนใต้” ชนะเลิศ Young Justice Public Relations 2018

— ทีม ม.ทักษิณ สุดยอดนักประชาสัมพันธ์ยุติธรรม ไอเดียสร้างสรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสรรค์ […]
ART

นิสิต ม.ทักษิณ ตัวแทนประเทศไทย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “โยธวาทิต” ระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

— นายเสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตร นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้มีความสามารถด้านดน […]
Academic Service

ดำรงค์ ชีวะสาโร ผู้ปลุก “การแทงหยวก” ลุ่มทะเลสาบสงขลาให้ตื่นมามีบทบาทกับชุมชน

ตลอด 20 ที่ผ่าน ในวงการศิลปะไทยน้อยคนนักไม่รู้จัก “ดำรงค์  ชีวะสาโร” ผู้ฟื้นคืนศิลปะไทยโบราณของลุ่มท […]
ART

“มองมุมกลับ – กลับมุมมอง” ทีม ม.ทักษิณ คว้าสารคดียอดเยี่ยมสื่อสรรค์สร้างสังคมชายแดนใต้

“มองมุมกลับ – กลับมุมมอง” ทีม ม.ทักษิณ คว้าสารคดียอดเยี่ยมสื่อสรรค์สร้างสังคมชายแด […]

ชนะเลิศ “อ่านฟังเสียง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยทักษิณส่งนิสิตร่วมการการประกวดอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ […]
Award
Honor

ผลงาน “มาตรดัชนีหักเหแบบมุมวิกฤติที่ทำงานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่” รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560

อาจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ อำลอย สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล “ประ […]
Award

3 เหรียญทองแดง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

นักเรียนจากศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้า 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอล […]

Posts navigation

Login/Sign up