RESEARCH

นักวิจัย ม.ทักษิณ คิด “ชุดทำสลบแมลงหวี่” ปลอดภัยลดเสี่ยงสุขภาพจากการทดลองด้านพันธุศาสตร์

นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ไอเดียเจ๋ง ประดิษฐ์คิดค้น “ชุดทำสลบแมลงหวี่” สำหรับเตรียมตัวอย่างการศึกษาท […]
Award

กวาด 6 รางวัล จาก “งานวันนักประดิษฐ์ 2562” นิสิต คณาจารย์ ม.ทักษิณ โชว์ไอเดียเจ๋งระดับชาติ

— นิสิตและคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ  กวาดรางวัลผลงานวิจัย  รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลนักคิดสิ […]
Education

ม.ทักษิณ รวมทีม ศึกษานักเรียนไทยสมองไหลย้ายถิ่นเรียนและทำงานต่อในมาเลเซีย

— ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยไทยต่างขับเคลื่อนและขยายตัวแข่งขันจัดการศึกษากันมากขึ้น ทั้ […]
RESEARCH

เพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติทำแผ่นปูพื้นลดการบาดเจ็บผู้ป่วยกายภาพบำบัดและผู้สูงอายุ ผลงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ประดิษฐ์ : อาจารย์ ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ขอจดทะเบียนอนุสิทธิ […]

ม.ทักษิณ พัฒนาพลังงานชีวภาพทดแทนไบโอดีเซลและปิโตรเลี่ยม

การพัฒนาชีวเคมี ด้วยผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อยกระดับชีวิตของผู้คนระดับชุมชนใ […]
care
Honor

ผลงาน “มาตรดัชนีหักเหแบบมุมวิกฤติที่ทำงานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่” รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560

อาจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ อำลอย สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล “ประ […]

Posts navigation

Login/Sign up