คว้ารางวัล Poppular Vote และรางวัลชมเชย ออกแบบโปสเตอร์ “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม”

ผลงานการประกวดออกแบบโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม” ของนิสิตชั้นปีที่ 3 […]
ART
ART

“เมล็ดพันธุ์ของพ่อ” คว้ารองชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6

ผลงานศิลปะเทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ ชุด “เมล็ดพันธุ์ของพ่อ” ของ อาจารย์ ชัยรัตน์ แสงทอง คณะศิลปกรรมศาส […]
Login/Sign up