0

ผลงานศิลปะเทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ ชุด “เมล็ดพันธุ์ของพ่อ” ของ อาจารย์ ชัยรัตน์ แสงทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์”


 —  การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก เป็นกิจกรรมซึ่งจัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และดำเนินงานต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น และส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าพร้อมนำเสนอต่อสาธารณชน ซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมวงกว้าง—

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสม ในรูปแบบเหมือนจริง ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 “ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์” ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 6 เมษายน – 16 กรกฎาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล 21 ชิ้นและผลงานร่วมแสดง 40 ชิ้น รวมจำนวนผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการทั้งสิ้น 61 ชิ้นงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2560

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in ART