ART

2 ศิลปิน ม.ทักษิณ โบยบินแสดงงานเทศกาลศิลปะระดับโลก Thailand Biennale KRABI 2018 สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์

0

อาจารย์พัทรา  ผดุงสุนทรารักษ์ และอาจารย์นันทวุฒิ สิทธิวัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเลือกเป็นตัวแทนศิลปินไทยร่วมแสดงผลงานในโครงการถนนประติมากรรม : จากพื้นถิ่นสู่นานาชาติ Thailand Biennale KRABI 2018 ภายใต้แนวคิด “Edge of the Wonderland สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมกับศิลปินทั่วโลก ณ จังหวัดกระบี่

 

ผลงานของอาจารย์พัทรา  ผดุงสุนทรารักษ์

ผลงาน วิหคใต้ทะเลอันดามัน : สังคมมิตรภาพ (Flying beneath Andaman Sea : Friendship Society) ขนาด 1.20 X 2.65 X 2.10 เมตร เทคนิค เชื่อม – ดัด เหล็ก สีอุตสาหกรรมเคลือบโลหะ วัสดุ เหล็กแผ่นหนา 4 – 6 ม.ม. สถานที่ติดตั้งผลงาน จุดที่ 1 : อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินนานาชาติกระบี่

** ความอิสระและความหลากหลายคือบ่อเกิดของการพัฒนา ปลากระเบนเปรียบดังนกที่โบยบินอยู่ใต้ทะเล สัญลักษณ์แห่งความอิสระ สีสันหลากสี คือสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันแตกต่าง หลากหลาย เมื่อความอิสรเสรีได้ผนวกกับความหลากหลาย ย่อมเกิดการพัฒนาในทางสร้างสรรค์อันงดงาม

แรงบันดาลใจ ชอบรูปทรงปลากระเบนมานานแล้ว เคยร่างแบบทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติมาไม่น้อย แต่ยังไม่มีโอกาสขยายแบบ เมื่อได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการนี้ บังเอิญมีข่าวชาวประมงจับปลากระเบนเสือดาวขนาดยักษ์ซึ่งเป็นปลาหายากได้ที่ทะเลกระบี่ จึงเลือกจะสร้างสรรค์ประติมากรรมด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับฝูงปลากระเบน **

— อาจารย์พัทรา  ผดุงสุนทรารักษ์ —

บรรยายแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานแก่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ผลงาน วิหคใต้ทะเลอันดามัน : สังคมมิตรภาพ (Flying beneath Andaman Sea : Friendship Society) ชุดที่ 2 ขนาด 2.00 X 2.30 X 2.60 เมตร เทคนคิ เชื่อม – ดัด วัสดุ เหล็กแผ่นหนา 4 ม.ม., สเตนเลส, ทองแดง, ทองเหลืองยึดรีเวต แลคเกอร์เคลือบโลหะ สถานที่ สระน้ าพุริมน้ำกลางเมือง จังหวัดกระบี่

ผลงาน “ร่มเงา” ของอาจารย์นันทวุฒิ สิทธิวัง (นั่งกลาง)

** ต้นไม้ ธรรมชาติ คือต้นทุนของสรรพชีวิตแห่งเมืองกระบี่ ที่เป็นแหล่งรวมความงามและชีวิต

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ประติมากรรมโดยได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของต้นไม้ที่มีมากมายในเมืองกระบี่ เพื่อนำเสนอความงามอันร่มรื่นของชีวิต**

— อาจารย์นันทวุฒิ สิทธิวัง —

ผลงาน “ร่มเงา” ขนาดกว้าง 145 x ยาว 257 x สูง 314 เซ็นเมตร เทคนิค เชื่อมโลหะ สถานที่จังหวัดกระบี่

ผลงาน “ร่มเงา” ขนาดกว้าง 145 x ยาว 257 x สูง 314 เซ็นเมตร เทคนิค เชื่อมโลหะ สถานที่จังหวัดกระบี่

—- Thailand Biennale, Krabi 2018 เป็นการจัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นระยะเวลา 4 เดือนเต็ม ภายใต้แนวคิด “Edge of the Wonderland สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์” ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินร่วมสมัยชื่อดังจากทั่วโลกกว่า 50 คน ทั้งในเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา และไทย จะจัดแสดงในลักษณะศิลปะเฉพาะที่ (Site-specific) บนตำแหน่งเฉพาะเจาะจงและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ นอกจากประติมากรรมกลางแจ้งแล้วยังเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสำคัญ ทั้งถนนศิลปะ ถนนประติมากรรม ถนนสายวัฒนธรรม —-

Thailand Biennale จะจัดขึ้นทุก 2 ปี ตามลักษณะของการจัดเทศกาลศิลปะนานาชาติเบียนนาเล่ (Biennale) ที่จัดขึ้นทุกสองปี อย่างเช่นที่เวนิสเบียนนาเล่
Thailand Biennale, Krabi 2018 จะเป็นเทศกาลศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติให้กับศิลปินทั่วโลก และนักท่องเที่ยวผู้ไปเยือนกระบี่อันน่าจดจำเมืองแห่งศิลปะอันดามัน สัมผัสวิถีชีวิตและเสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นอันน่าประทับใจ

 

เพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติทำแผ่นปูพื้นลดการบาดเจ็บผู้ป่วยกายภาพบำบัดและผู้สูงอายุ ผลงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Previous article

กลุ่ม “Write Style” ม.ทักษิณ สุมหัว อ่าน-เขียน เพิ่มบรรทัดชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

Next article

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up