ม.ทักษิณ ผ่านการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใส” ด้วยคะแนน 87.28 ระดับ A

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกาศผลการประเมินค […]
News