จักรินทร์  ปริมานนท์ ฝันเป็น “หมออนามัย” เส้นทางนั้น คือ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

WeTSU : ทำไมถึงเลือกมหาวิทยาลัยทักษิณละครับ จักรินทร์ : ผมอยากเป็น “หมออนามัย” ผมจึงตัดสินใจเลือกเรี […]
Education
Award

กวาด 6 รางวัล จาก “งานวันนักประดิษฐ์ 2562” นิสิต คณาจารย์ ม.ทักษิณ โชว์ไอเดียเจ๋งระดับชาติ

— นิสิตและคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ  กวาดรางวัลผลงานวิจัย  รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลนักคิดสิ […]
care

“ครูไทยใจอาสา” กลุ่มนิสิต ม.ทักษิณ แก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาส อ่าน-เขียนไม่ได้

— ม.ทักษิณ สร้างครูเพื่อสังคม  เป็นความท้าทายที่ “กลุ่มครูไทยใจอาสา” ก่อกำเนิดขึ้นท่ามกลางภาวะ […]
Education

มหาวิทยาลัยทักษิณ “ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” เรียนจบบรรจุเป็นข้าราชการครู

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาครูท้องถิ่นเป็นโครงการที่เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2559 โดยมีวั […]
Education

“แพทย์แผนไทย” ทางออกผู้ป่วยที่ไม่อยากรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

             การแพทย์แผนไทยเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เป็นการแพทย์ที่อาศัยความรู้และภูมิปัญญา […]

รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ทักษิณ สานฝัน “ขจรศักดิ์ ณ นรินทร์” เป็นปลัดอำเภอรุ่นใหม่ไฟแรง

ขจรศักดิ์ ณ นรินทร์  ปลัดอำเภอหนุ่มไฟแรงแห่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จังหวัดระนอง เด็กหนุ่มผู้มุ่ […]
Education
Education

ม.ทักษิณ รวมทีม ศึกษานักเรียนไทยสมองไหลย้ายถิ่นเรียนและทำงานต่อในมาเลเซีย

— ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยไทยต่างขับเคลื่อนและขยายตัวแข่งขันจัดการศึกษากันมากขึ้น ทั้ […]
Award

ไอเดียเจ๋งระดับประเทศ “แผน PR : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 5 จังหวัดชายแดนใต้” ชนะเลิศ Young Justice Public Relations 2018

— ทีม ม.ทักษิณ สุดยอดนักประชาสัมพันธ์ยุติธรรม ไอเดียสร้างสรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสรรค์ […]
Login/Sign up