Life

“จักรณรงค์ ภักตรามุกข์” ความรู้หลากสีสัน กับความจริงของประวัติศาสตร์

– หากจะกล่าวถึงความหมายของประวัติศาสตร์ด้วยถ้อยคำที่รวบรัด คงเป็นเรื่องยาก เพราะประวัติศาสตร์เ […]
care

สังคมพหุวัฒนธรรม สร้าง “ชยุต ตะทวี” เป็นนักพัฒนาชุมชนชายแดนใต้ที่มีความสุข

“ชยุต ตะทวี” คนหนุ่มจากสงขลา ผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิภาคต่างๆ สำเร็ […]

นักวิจัย ม.ทักษิณ คิด “ชุดทำสลบแมลงหวี่” ปลอดภัยลดเสี่ยงสุขภาพจากการทดลองด้านพันธุศาสตร์

นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ไอเดียเจ๋ง ประดิษฐ์คิดค้น “ชุดทำสลบแมลงหวี่” สำหรับเตรียมตัวอย่างการศึกษาท […]
RESEARCH
Education

จักรินทร์  ปริมานนท์ ฝันเป็น “หมออนามัย” เส้นทางนั้น คือ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

WeTSU : ทำไมถึงเลือกมหาวิทยาลัยทักษิณละครับ จักรินทร์ : ผมอยากเป็น “หมออนามัย” ผมจึงตัดสินใจเลือกเรี […]
Award

กวาด 6 รางวัล จาก “งานวันนักประดิษฐ์ 2562” นิสิต คณาจารย์ ม.ทักษิณ โชว์ไอเดียเจ๋งระดับชาติ

— นิสิตและคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ  กวาดรางวัลผลงานวิจัย  รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลนักคิดสิ […]
care

“ครูไทยใจอาสา” กลุ่มนิสิต ม.ทักษิณ แก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาส อ่าน-เขียนไม่ได้

— ม.ทักษิณ สร้างครูเพื่อสังคม  เป็นความท้าทายที่ “กลุ่มครูไทยใจอาสา” ก่อกำเนิดขึ้นท่ามกลางภาวะ […]

Posts navigation

Login/Sign up