AwardRESEARCH

ชุดตรวจวัดปริมาณสารสำคัญในวัตถุดิบสมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรแบบมือถือ “Silver Prize” Soeul International Invention Fair (SIIF) 2019

0

ชุดตรวจวัดปริมาณสารสำคัญในวัตถุดิบสมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรแบบมือถือสำหรับใช้ในภาคสนาม (Hand-held deriver spectrophotometer to control quality of turmeric and andrographis) ผลงานของโดย ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน และ ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้าเหรียญเงิน “Silver Prize” Soeul International Invention Fair (SIIF) 2019

ขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรจัดเป็นยาสมุนไพรลำดับแรกในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้ในการบรรเทาอาการจุกเสียด แน่นท้อง และบรรเทาอาการเจ็บคอ อาการโรคหวัด จึงต้องมีการกำหนดมาตรฐานของปริมาณสารสำคัญของขมิ้นชัน (ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก) และฟ้าทะลายโจร (ร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai herbal pharmacopoeia)

งานวิจัยนี้จึงสร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณสารสำคัญแบบภาคสนาม เพื่อตรวจวัดปริมาณสารสำคัญของขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรในแปลงปลูก ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้งานง่าย รวดเร็ว และให้ผลที่น่าเชื่อถือ  ที่สำคัญเกษตรกรสามารถตรวจวัดเองได้

ชุดตรวจวัดปริมาณสารสำคัญในวัตถุดิบสมุนไพรแบบภาคสนาม ประกอบด้วย

1. สารเคมีจำเพาะในการฟอร์มสีกับสารสำคัญในสมุนไพร

2. เครื่องตรวจวัดแบบภาคสนาม

3. แอปพลิเคชันประมวลผลปริมาณสารสำคัญบนมือถือ

การนำไปใช้ประโยชน์

1.ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรของโรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.กำหนดระยะเวลาเก็บเกี่ยวขมิ้นชันคุณภาพสูง โดยเกษตรกร อำเภอคีรีรัฐนิคม ในโครงการ Herbal city ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนสมรรถนะสูง คว้าเหรียญทองแดง Soeul International Invention Fair (SIIF) 2019

Previous article

WE TSU รวมใจชุมชน ทำดีเพื่อพ่อ #สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Award