AwardEducation

รางวัลชนะเลิศ “KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม” 2017

0

—  นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 3 คน  ในนามของทีม “Marketing ไฟท์” ประกอบด้วย นางสาว สุกัยย๊ะ หมัดอะดั้ม นางสาว ศศิธร จับปรั่ง และ นางสาว สุไมญา หีมอะด้ำ นำเสนอแผนงานเพื่อพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนในหัวข้อ “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชน คนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน สิงหนคร” คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดในโครงการ ‘KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม’ 2017 จากการคัดเลือกและติดตามผลการพัฒนาอย่างเข้มข้นเป็นเวลากว่า 5 เดือน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากวิชาชีพต่างๆ จากจำนวนแผนที่ส่งเข้าประกวดกว่า 1,000 แผน —

— แนวคิดของแผนงาน “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชน คนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน” ของทีม “Marketing ไฟท์” เป็นการแปรรูปเศษอาหารจาก KFC ที่ลูกค้าทานเหลือทิ้ง เช่น เศษกระดูกไก่ KFC เศษเนื้อไก่ KFC กากแป้ง KFC นำมาแปรรูปเป็นอาหารเสริม ใช้ในการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังให้กับชาวบ้านชุมชนบ้านบางไหน หมู่ที่ 3 ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ปัญหาการเลี้ยงปลากะพงขาวที่มีต้นทุนสูง ในการซื้ออาหารปลา และเป็นการบริหารจัดการเศษอาหารจาก KFC ที่ลูกค้าทานเหลือแล้วทิ้งมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งอาหารปลาที่ได้มีคุณภาพเทียบเท่ากับอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ขายตามท้องตลาด แต่ราคาถูกกว่า ขั้นตอนวิธีการทำไม่ยุ่งยาก และยังเป็นการช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาได้อย่างยั่งยืน

โครงการ ‘KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม’ 2017 เป็นโครงการประกวดการนำเสนอแผนงานพัฒนาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน จัดโดย เคเอฟซี ประเทศไทย โดยในปี 2560 ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “คิดให้ใช่…แล้วไปให้สุด” เพื่อตอกย้ำบทบาทของแบรนด์เคเอฟซีในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและเคารพตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง นำศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ที่มีมาขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้น และยังเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์ทางความคิดให้คนรุ่นใหม่ให้เห็นแก่ส่วนรวมและตระหนักถึงการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนไม่ว่าจะด้านใด ให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการทำประเทศไทยให้น่าอยู่ยิ่งกว่าเดิม

 

ผลงาน “มาตรดัชนีหักเหแบบมุมวิกฤติที่ทำงานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่” รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560

Previous article

งานวิจัยจุลินทรีย์เพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Award