News

แพทย์แผนไทย ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วม พอ.สว. บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

0

นิสิตสาขาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  พอ.สว. บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตามแนวทางประชารัฐ โดยให้บริการด้านแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ณ โรงเรียนบ้านไสกุล หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยได้รับความสนใจเข้ารับบริการด้านแพทย์แผนไทยจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

อายุยืนอย่างเป็นไอดอล ความภูมิใจในอดีตส่งผลต่อความสุขในปัจจุบัน

Previous article

มหาวิทยาลัยทักษิณเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in News