AwardHonorNews

รางวัลที่ 1 Museum Thailand Awards 2018 พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

0

จากการประกวด Museum Thailand Awards 2018  พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลที่ 1 Museum Thailand Popular Vote 2018

 

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัล Museum Thailand Awards 2018 จากพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี … ภาพข่าว : dailynews

เนื่องจากพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ได้รับคะแนนความนิยม popular vote สูงสุดระดับประเทศ จากพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้จำนวน 1500 แห่ง ซึ่งคะแนนความนิยมดังกล่าวมาจากการโหวตของประชาชนทั่วประเทศผ่านเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ

“การประกวดดังกล่าว เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวด้านพิพิธภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นรางวัลสำหรับการยกย่องเชิดชูและเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้” รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา กล่าว

พัทลุงเตรียมรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก สู่การท่องเที่ยวชุมชน “มนต์เสน่ห์แห่งพัทลุง”

Previous article

มหาวิทยาลัยทักษิณ

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Award