Life

“จักรณรงค์ ภักตรามุกข์” ความรู้หลากสีสัน กับความจริงของประวัติศาสตร์

– หากจะกล่าวถึงความหมายของประวัติศาสตร์ด้วยถ้อยคำที่รวบรัด คงเป็นเรื่องยาก เพราะประวัติศาสตร์เ […]
care

สังคมพหุวัฒนธรรม สร้าง “ชยุต ตะทวี” เป็นนักพัฒนาชุมชนชายแดนใต้ที่มีความสุข

“ชยุต ตะทวี” คนหนุ่มจากสงขลา ผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิภาคต่างๆ สำเร็ […]
RESEARCH

นักวิจัย ม.ทักษิณ คิด “ชุดทำสลบแมลงหวี่” ปลอดภัยลดเสี่ยงสุขภาพจากการทดลองด้านพันธุศาสตร์

นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ไอเดียเจ๋ง ประดิษฐ์คิดค้น “ชุดทำสลบแมลงหวี่” สำหรับเตรียมตัวอย่างการศึกษาท […]

Posts navigation